FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
UPPDATERING ÅRSMÖTE
Av Arto Koivumaa  
13.05.2020
 
Eftersom Brand 2020 har flyttats fram till november pga restriktioner i samband med covid-19 kommer vi inte att genomföra årsmötet på plats i Kalmar.
-

Styrelsen har beslutat att vi pga rådande omständigheter kommer att genomföra årsmötet via den digitala plattformen Skype istället. Datumet är det samma men tiden är justerad, onsdagen den 27 maj klockan 15.00. För att delta i årsmötet skickar du en anmälan via mail till info@brandbefal.se och får i retur en kallelse/mail med en länk att använda vid anslutning till mötet. Om man inte har Skype på sin dator kan man ansluta via länken och sin webläsare. Om du representerar er regionförening och således har rösträtt på mötet ska detta anges i anmälan så att vi lättare kan upprätta röstlängden.