FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
LINKÖPINGS UNIVERSITET ERBJUDER UTBIIDNINGAR
Av Arto Koivumaa  
16.09.2019
 
Hösten 2019 erbjuder vi utbildning inom området Samhällssäkerhet och krishantering med fokus på samverkan med frivilliga. Detta är en samverkansform som växer sig allt starkare i vårt samhälle, både vid storskaliga händelser (som skogsbränderna 2018) och mindre olyckor i både storstad och på landsbygd och som pekats ut som fundamental både av MSB och räddningstjänster, i framtidens räddningsarbete. Sådan samverkan innebär också utmaningar, organisatoriskt, juridiskt, kunskapsmässigt både för myndigheter och frivilligorganisationer. Målgrupper är blåljusorganisationer, frivilligorganisationer, myndigheter, kommun, länsstyrelser och landsting där man har någon form av säkerhetsfunktion.
-

Centrum för forskning om räddningssystem och respons (CARER).

erbjuder en tvärvetenskaplig kursmiljö där olika samverkanspartners möts tillsammans med forskare för att omsätta kunskap till praktik i form av föreläsningar, seminarier, workshops och scenarierarbete.

 

Du får detta mail för att du tillhörmålgruppen och/eller sitter på funktion som kan förmedla information om kurserna till rätt personer i din verksamhet. Vi hoppas du hjälper oss att sprida information om kurserna.

 

Du hittar kurserna här:

 

Effektiv samverkan med frivilliga i räddning och respons

 

Att skapa inriktning och samordning genom samverkan med frivilliga vid samhällsstörningar

 

Uppföljning och utvärdering av räddningssamverkan med frivilliga

 

OBS: Sista anmälningsdag är 18sep

 

Om du vill läsa mer om LiU och våra utbildningar så finns det mer information på vår hemsida:

https://liu.se/utbildning/kompetensutveckling

 

 

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller funderingar.