FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
SBB SPRIDER PLATSANNONSER
Av Ulf Lago  
12.07.2013
 
Flera räddningstjänster har under första halvåret använt våra olika kanaler för att sprida sina platsannonser.
-

Annonserna sprids på följande sätt

  • Via medlemsbrev till alla medlemmar
  • Via Facebook 
  • Via Twitter 
  • På vår egen hemsida
  • På Utkikens hemsida

Allt detta till den låga kostnaden på 2000 kronor.
 
Läs mer i detta dokument