Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

UTLYSNING AV 2016 ÅRS UTVECKLINGSSTIPENDIUM

Av Nina Bergström 
2016-09-28
 
Brandbefälsföreningen Stockholm-Gotland har sedan årsmötet 2008 ett utvecklingsstipendium som syftar till att öka medlemmarnas kompetensutveckling inom yrket. Stipendiet ska stimulera denna utveckling genom att medlemmarna ska ges möjlighet att skapa breddade kontakter i syfte att utveckla sin yrkesroll. Stipendiet förvaltas av föreningens styrelse som också årligen bestämmer summan på stipendiet.
-

Styrelsen har beslutat att stipendiesumman för 2016 är upp till 10 000 kr, vilket betyder att du kan söka stipendiet för en mindre summa än 10 000 kr. Stipendiet kan sökas av en eller flera medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl – Stockholm-Gotlands län och summan kan fördelas mellan sökanden. Styrelseledamot eller suppleant för styrelseledamot kan inte ansöka om stipendiet.

Ansökan ska bestå av en redogörelse för hur stipendiet ska användas och en bedömning av den utveckling och de erfarenheter som den sökande ser sig kunna få genom stipendiet.

Utvecklingsinsatsen ska vara genomförd senast 2017-12-31. Efter genomförd utvecklingsinsats ska stipendiaten lämna en skriftlig redogörelse för sina erfarenheter till styrelsen. Stipendiaten ska även delge sina erfarenheter till övriga medlemmar i föreningen vid ett medlemsmöte eller motsvarande, t.ex. artikel i tidningen Räddningsledaren. Den skriftliga redogörelsen ska senast 3 månader efter genomförd utvecklingsinsats vara styrelsen till handa.

Ansökan ska ställas till föreningens styrelse senast 2016-11-30 under adress:
Föreningen Sveriges Brandbefäl - Stockholm-Gotlands län
c/o Storstockholms brandförsvar
Box 1328
111 83 STOCKHOLM
E-post:  mikael.lundh@ssbf.brand.se

Styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl, Stockholm-Gotland
Lina Holgersson
Ordförande

-
 

 

 

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann